Zaregistrujte sa a staňte sa členom Cechu Zámkarov

Registračný formulár
Kontaktná osoba
Sídlo spoločnosti
Odporúčanie od dvoch členov Cechu zámkarov
Výber činnosti (vyhovujúce zaškrtnite)
Predaj
Montáž
Núdzové otváranie
Výroba kľúčov
Trezory
Bezpečnostné dvere

Súhlasím so spracovaním údajov na účely moje registrácie ako člena združenia CEZA
Potvrdzujem, že som si STANOVY CECHU ZÁMKAROV celé prečítal a súhlasím s nimi. (stanovy CEZA)
* - povinné údaje