Security Bratislava 13. - 15. 3. 2019

2019-03-11 12:35:10 | sibova

Security Bratislava 

21. Medzinárodný veľtrh zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov, spojený s 14. Medzinárodným sympóziom Akadémie policajného zboru v Bratislave.

https://www.securitybratislava.sk/sk/domov