O nás

CEZA - CECH ZÁMKAROV 

Je občianské združenie zastupujúce podnikateľov pôsobiacich v oblasti zámkovej techniky. Združujeme podnikateľov ponúkajúcich produkty zámkovej techniky a zabezpečenia objektov mechanickými a elektronickými systémami. Ponúkame prehľad servisných stredísk a predajcov, ktorí disponujú schopnosťou vybrať certifikované výrobky a služby na základe dlhoročných skúseností. Úlohou CEZI je zabezpečovať aj ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu našich členov.


CEZA vznikla aj z dôvodu spolupôsobenia pri tvorbe príslušných technických noriem a kooperácie s orgánmi verejnej správy pri presadzovaní certifikovaných produktov.