Názvoslovie

Vplyvom otvorenosti našej vlasti, pôsobením nadnárodných spoločností a nutnosti dovozov v našom odbore, došlo k nežiadanému používaniu cudzích slov a k slovnej nejednoznačnosti odbornej slovenčiny. Na tejto stránke nájdete správnu terminológiu ustálenú či vytvorenú na pôde CEZY.

 

https://ceza.sk/nazvoslovie_klucov.pdf

https://ceza.sk/nazvoslovie_zamkov (2).pdf

https://ceza.sk/nazvoslovie_zamkovych vloziek.pdf